O Nas

Fundacja „EJBISI” zajmuje się między innymi prowadzeniem przedszkoli, w których zwracamy szczególną uwagę na praktyczną naukę języka angielskiego oraz na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych i wymagających wsparcia. Pomagamy już od 2015 roku a nasze działania przyniosły pożytek wielu dzieciom i ich rodzicom, które skorzystały z naszej pomocy oraz tym, które korzystają z niej do teraz. Oferujemy ogromny wachlarz zajęć dodatkowych, które rozwijają ukryte umiejętności dzieci oraz duży wybór zajęć terapeutycznych, które umożliwiają funkcjonowanie dzieci w życiu codziennym.

Działalność terapeutyczna Fundacji EJBISI obejmuje:
1. Terapię dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (Autyzm, Zespół Aspergera).
2. Terapię ogólnorozwojową.
3. Terapię psychologiczną.
4. Terapię mowy z logopedą i neurologopedą oraz naukę porozumiewania się z pomocą alternatywnych metod komunikacji.
5. Terapię zaburzeń integracji sensorycznej.
6. Terapię polisensoryczną (Sala Doświadczania Świata).
7. Elementy terapii behawioralnej.
8. Elementy terapii Temprana.
9. Elementy muzykoterapii.
10. Terapię surdopedagogiczną dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących.
11. Terapię tyflopedagogiczną dla dzieci niewidomych i słabowidzących.
12. Elementy terapii widzenia i orientacji przestrzennej dla dzieci z wadami wzroku.
13. Rehabilitację ruchową.


1. Działania fundacji
Do głównych działań Fundacji „EJBISI” należy organizowanie zajęć edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych oraz prowadzenie rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych i z dysfunkcjami. Fundacja „EJBISI” z własnych środków świadczy pośrednią pomoc finansową, rzeczową, organizacyjną i naukową dzieciom pokrzywdzonym przez los (pochodzącym z trudnych środowisk i rodzin o trudnej sytuacji finansowej). Ponadto Fundacja dofinansowuje żywienie dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. Cel fundacji
Nadrzędnym celem fundacji jest pomoc dzieciom w wyrównaniu szans edukacyjnych poprzez rozwijanie ich zdolności i ukrytych talentów oraz pomoc dzieciom w walce z codziennymi trudnościami, które spowodowane są pojawiającymi się dysfunkcjami. Fundacja dołoży wszelkich starań by spełniać swoją misję należycie, aby przyniosła jak najwięcej dobra swoim podopiecznym.
Copyright EJBISI (c)2017, All Rights Reserved
Liczba odwiedzin: 25278